Giới thiệu

GoOnline được triển khai theo “Đề án Phát triển nền tảng ứng dụng thương mại điện tử trong các tình huống khẩn cấp” do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, đầu mối, phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn, các doanh nghiệp cung ứng hạ tầng cho Thương mại điện tử

01

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN PHÁT, GIAO HÀNG

Chi phí chuyển phát nội tỉnh đến người dân tại các tỉnh/thành phố có dịch sẽ được hỗ trợ, 100% đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm, 30-70% đối với các sản phẩm tiêu dùng thông thường.

02

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THAM GIA GIAN HÀNG VIỆT TRỰC TUYẾN QUỐC GIA ĐƯỢC ĐẢM BẢO BỞI BỘ CÔNG THƯƠNG

“Gian hàng Việt trực tuyến” trên các Sàn thương mại điện tử là cánh cửa rộng mở cho các doanh nghiệp sản xuất Việt uy tín nhằm đa dạng hóa kênh phân phối, là bước chuyển mình đúng đắn để phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, vươn lên mạnh mẽ trước biến động bất ngờ của dịch bệnh Covid-19. Tất cả các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt trên cả nước mong muốn tham gia Chương trình Gian hàng Việt đều có thể liên hệ với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số để được hỗ trợ và đăng ký

03

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG TRÊN CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, đầu mối, phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn, các doanh nghiệp cung ứng hạ tầng cho Thương mại điện tử.

04

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ BÁN HÀNG TRÊN TMĐT BẰNG CÁC CÔNG CỤ THÔNG MINH

Thương mại điện tử là nơi các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được ứng dụng rộng rãi để tăng hiệu quả, sản xuất-kinh doanh. Việc phát triển thương mại điện tử, kinh tế số được thực hiện theo mô hình lựa chọn và hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực và địa phương, để tạo sự dẫn dắt, lan tỏa trong xã hội.

05

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TÍCH HỢP, ỨNG DỤNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

Phối hợp cùng Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại, các trung gian thanh toán triển khai các chương trình hoàn tiền cho người mua khi thanh toán bằng các hình thức thanh toán điện tử.

06

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG VAY VỐN TÀI CHÍNH

Một trong những khó khăn của các doanh nghiệp trong thời gian này là tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ thông qua hệ thống ngân hàng. Các sàn TMĐT sẽ đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc vay vốn dựa trên hợp đồng cam kết sản lượng và nguồn hàng.

07

HỖ TRỢ NHÀ SẢN XUẤT XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG BÀN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Các mô hình mới cung cấp cho các nhà bán lẻ cơ hội để tăng hiệu quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên tổng thể và cuối cùng là tăng doanh số như là một hệ quả tất yếu.

Đối tác

Hỗ trợ chuyển phát

Hỗ trợ thanh toán

Hỗ trợ công nghệ

Sàn TMĐT

Tin tức