Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia trên Sendo

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã khởi động Chương trình cấp quốc gia “Gian hàng Việt trực tuyến".

Với “Gian hàng Việt trực tuyến” trên Sendo, các doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất Việt, hợp tác xã ở địa phương sẽ được hỗ trợ trực tiếp từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và các đối tác hợp tác của chương trình với nhiều chính sách ưu đãi như:

- Không thu phí tham gia, duy trì gian hàng.
- Gán nhãn nội bật.
- Ưu tiên hiển thị.
- Mã ưu đãi độc quyền.
- Miễn phí thanh toán.
- Miễn phí chuyển hoàn.
- ...

Đăng ký