Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia trên Voso

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã khởi động Chương trình cấp quốc gia “Gian hàng Việt trực tuyến".

Với “Gian hàng Việt trực tuyến” trên Voso, các doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất Việt, hợp tác xã ở địa phương sẽ được hỗ trợ trực tiếp từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và các đối tác hợp tác của chương trình với nhiều chính sách ưu đãi như:

- Miễn phí 06 tháng đầu tiên kể từ thời điểm tham gia (Tính tròn tháng) cho Doanh nghiệp tham gia Gian hàng Việt trên Vỏ Sò.
- Các tháng tiếp theo thu theo chính sách do Voso công bố áp dụng chung cho các gian hàng là 25.000 VNĐ/1 tháng.
- 1,5% giá trị hàng hóa, tối đa là 50.000 VNĐ/1 đơn hàng.
- Miễn phí 3 tháng đầu tiên (Tính tròn tháng) cho Doanh nghiệp tham gia Gian hàng Việt trên Vỏ Sò.
- ...

Đăng ký