Bee Agency – Ưu đãi 50% gói tư vấn chiến lược xây dựng chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp


Trong bối cảnh đất nước đang phục hồi sau đại dịch Covid, việc đương đầu với những biến động là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp để duy trì và phát triển.
- Đối phó với các khủng hoảng và giải quyết thách thức để duy trì chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.
- Các phương thức vận hành chuỗi cung ứng trong quá khứ đã không thể đáp ứng vận hành một cách tối ưu ở bối cảnh hiện tại. Do đó, các doanh nghiệp thành công là những tổ chức có khả năng thích ứng tốt với sự thay đổi liên tục và không ngừng cải tiến.
Bee Agency phối hợp với Go Online triển khai chương trình ƯU ĐÃI GIẢM NGAY 50% với gói tư vấn chiến lược xây dựng chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp, chỉ còn 3 triệu vnd/lần.
*Thời gian triển khai: từ 01/11/2021 tới hết ngày 31/12/2022
Gói tư vấn chiến lược của Bee Agency bao gồm:
- Nghiên cứu đánh giá tình trạng hoạt động của doanh nghiệp
- Tổng hợp xây dựng chiến lược triển khai sơ bộ phù hợp với doanh nghiệp.
- Tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp: thời gian tư vấn 3 tiếng.
Chương trình của Bee Agency mang tới rất nhiều lợi ích nhằm tăng lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, nhất là trong thời gian đại dịch Covid ảnh hưởng nặng nề đến tới kinh doanh mua bán.

Đăng ký