Thông tin doanh nghiệp

Tiktok seller

Giới thiệu

Tiktok Shop Seller là nơi kết nối giữa người bán và người mua thông qua ứng dụng in-app shopping để bán hàng hoặc mua sắm tùy từng mục đích khác nhau mà vẫn ở lại được Tiktok.

Mục tiêu gần mà Tiktok hướng tới là thông qua nền tảng này hỗ trợ hết sức có thể để các sản phẩm dịch vụ của nhà bán lẻ được phổ biến và quảng cáo rộng rãi hơn và cũng chính nhờ đó mà 1 bộ phận người dùng có thể trực tiếp mua sắm.

Đăng ký

  • Giải pháp hỗ trợ