Miễn phí 6 tháng sử dụng hoặc 1000 hóa đơn điện tử HoadonCT trị giá 800,000 VNĐ

Căn cứ trên “Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025” với một trong các nhiệm vụ trọng tâm là “Xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử cho các giao dịch bán hàng trực tuyến;”. Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã triển khai xây dựng, vận hành hệ thống "Hóa đơn điện tử trong các giao dịch thương mại" (Hóa đơn CT) với mục tiêu thúc đẩy phát triển hạ tầng, giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử tích hợp thanh toán trong các hoạt động thương mại và dịch vụ công trực tuyến. Hóa đơn CT được xây dựng dựa trên các điều kiện, tiêu chuẩn pháp lý của "Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định về Hóa đơn, chứng từ" và "Thông tư 78/2021/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ".
 
Để hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, Hóa đơn CT xây dựng chính sách tặng doanh nghiệp tham gia Go Online 6 tháng sử dụng hoặc 1000 hóa đơn điện tử (theo điều kiện đến trước).
 
Thời gian đăng ký hỗ trợ: đến 31/12/2022
 
Dịch vụ Hóa đơn CT bao gồm các tính năng:
- Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn.
- Lưu trữ hóa đơn trong vòng 10 năm kể từ ngày xuất hóa đơn.
- Không giới hạn lượng máy tính cài, địa điểm cài đặt.
- Tư vấn, hỗ trợ nộp thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.
- Cam kết bảo mật thông tin và dữ liệu.
- Hỗ trợ 24/7.
- Miễn phí chọn mẫu hóa đơn có sẵn của HoadonCT.

Đăng ký