Nền tảng hỗ trợ TMĐT Quốc gia

Căn cứ trên quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và phê duyệt đề án Phát triển nền tảng ứng dụng TMĐT trong các tình huống khẩn cấp tại tờ trình số 193/TMĐT-TTCNS ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chương trình GoOnline được triển khai với mục tiêu thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ thị trường trong các tình huống khẩn cấp/tình hình mới; hỗ trợ nhóm doanh nghiệp sản xuất và phân phối, đặc biệt trong lĩnh vực nhu yếu phẩm trong hoạt động chuyển đổi số; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế sử dụng tiền giấy trong giao dịch thương mại đặc biệt trong thời điểm có dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Mục tiêu đề án

Thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ thị trường trong các tình

Hỗ trợ nhóm doanh nghiệp sản xuất và phân phối, đặc biệt trong lĩnh vực nhu yếu phẩm trong hoạt

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế sử dụng tiền giấy trong giao dịch thương mại

Vai trò các đơn vị

Đơn vị hỗ trợ chuyển phát
Sàn thương mại điện tử
Đơn vị hỗ trợ công nghệ
Truyền thông
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT & KTS) được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức Chương trình với mục tiêu xây dựng một ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất hàng năm của Việt Nam, đem lại những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng khi tham gia mua sắm, xây dựng một liên kết chặt chẽ, bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến các đơn vị cung ứng dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử