Thông tin doanh nghiệp

On Group

Thành lập vào năm 2018, On là Nền tảng cung cấp nhiều tiện ích cho người dùng như bán hàng, vận chuyển, mua hộ hàng hoá và dịch vụ tài chính. Ngoài ra, On còn là Nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho các Doanh nghiệp bán lẻ làm tiền đề để Doanh nghiệp có thể phát triển bền vững dưới sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.

  • Giải pháp hỗ trợ

01

On Group – Giảm đến 100% các gói quảng cáo thúc đẩy doanh số

02

On Group – Miễn phí gói tư vấn giải pháp chuyển đổi số trị giá 60 triệu đồng

03

On Group – Miễn phí đăng bán sản phẩm trên nền tảng