Thông tin doanh nghiệp

Haravan

  • Giải pháp hỗ trợ

01

Haravan Start - Giải pháp kinh doanh online, quản lý bán hàng - Miễn phí 3 tháng sử dụng

02

Haravan Ship - Giải pháp quản lý đơn hàng, quản lý vận chuyển - Miễn phí 1 năm sử dụng

03

HaraSocial - Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện trên Facebook, Instagram... - Miễn phí 3 tháng

04

Haravan Omnichannel - Xây dựng Website TMĐT & bán hàng đa kênh

05

HARAVAN - Go-Online: Đồng hành cùng doanh nghiệp kinh doanh số