1 2 3

BƯỚC 1

CHỌN GIẢI PHÁP HỖ TRỢ

(Lưu ý được phép click chọn từ 1 - 4 giải pháp hỗ trợ mà quý doanh nghiệp quan tâm)

  • HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN PHÁT, GIAO HÀNG

  • HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THAM GIA GIAN HÀNG VIỆT TRỰC TUYẾN QUỐC GIA ĐƯỢC ĐẢM BẢO BỞI BỘ CÔNG THƯƠNG

  • HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG TRÊN CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  • HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ BÁN HÀNG TRÊN TMĐT BẰNG CÁC CÔNG CỤ THÔNG MINH

  • HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TÍCH HỢP, ỨNG DỤNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

  • HỖ TRỢ NHÀ SẢN XUẤT XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG BÀN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  • HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU QUA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI