Thông tin doanh nghiệp

Voso

“Voso.vn” hay “Sàn thương mại điện tử (hoặc TMĐT) Voso.vn” là sàn giao dịch thương mại điện tử có tên website và địa chỉ miền là Voso.vn do Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (VTP) sở hữu. Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel là đơn vị toàn quyền sở hữu hợp pháp và cung cấp dịch vụ Sàn thương mại điện tử Voso.vn.

Voso.vn hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, theo quy chế hoạt động và tuân thủ pháp luật.

Voso.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử (được gọi tắt là “Voso.vn”) cho phép tổ chức, cá nhân mua bán, trao đổi hàng hóa trực tuyến một cách nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất và an toàn nhất.

  • Giải pháp hỗ trợ

01

Voso- Miễn phí duy trì gian hàng, ưu tiên hiển thị Flash Sale