Tọa đàm cấp cao “Kinh tế số - chìa khóa của tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới”

Thứ năm, 28/09/2021 08:09 GMT+7
Ngày 16/9/2021, tại Ban Kinh tế Trung ương diễn ra Tọa đàm cấp cao với chủ đề "Kinh tế số - chìa khóa của tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới". Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chỉ đạo và bảo trợ chuyên môn của Ban Kinh tế Trung ương; cơ quan phối hợp chuyên môn là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương). Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Nguyễn Thế Quang tham dự và đồng chủ trì Tọa đàm.
Tọa đàm có sự tham gia trực tuyến của đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo các vụ chuyên môn của Ban Kinh tế Trung ương, 20 lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử, giao hàng công nghệ, dịch vụ điện tử và tài chính, truyền thông đa phương tiện, du lịch trực tuyến tại Việt Nam và các công ty công nghệ uy tín trên thế giới, cùng hơn 330 đại biểu tham dự trực tuyến.Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra định hướng "đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo", Nghị quyết 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" đã xác định phát triển kinh tế số là trụ cột, là nhiệm vụ trọng tâm chiến lược trong tiến trình phát triển chuyển đổi số quốc gia những năm tiếp theo và đề ra mục tiêu vào năm 2025 kinh tế số Việt Nam chiếm 20% GDP, đến năm 2030 chiếm 30% GDP. Mặc dù hoạt động kinh tế số tại Việt Nam đang phát triển mạnh, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), viễn thông, sản xuất máy tính và đồ điện tử, các dịch vụ CNTT&TT, tuy nhiên thực tế đang đối diện với một số khó khăn, vướng mắc như: môi trường thể chế và pháp lý còn yếu, chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu; nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt; các hình thức kinh doanh mới phát triển nhanh làm cho các cơ quan quản lý nhà nước tỏ ra khá lúng túng trong quản lý các hoạt động kinh tế số. Đây là những rào cản đối với phát triển kinh tế số cần được nhanh chóng tháo gỡ.

Ông Nguyễn Đức Hiển cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW và phục vụ xây dựng Báo cáo đánh giá 2 năm tình hình triển khai Nghị quyết 52-NQ/TW, Ban Kinh tế Trung ương mong muốn các chuyên gia chia sẻ các kinh nghiệm giúp phát triển kinh tế số, nhất là hoạt động thương mại điện tử, cũng như chia sẻ những vướng mắc, kiến nghị để thúc đẩy phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam.

Phiên thảo luận tại Tọa đàm do ông Nguyễn Thế Quang, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương làm điều phối cùng với sự tham gia của hơn 20 đại diện lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực thương mại điện tử, giao hàng công nghệ, dịch vụ điện tử và tài chính, truyền thông đa phương tiện, v.v... Theo ông Nguyễn Thế Quang, thương mại điện tử đang có những bước tiến mạnh mẽ không chỉ trong kinh doanh phát triển nên nền tảng số mà tất cả các lĩnh vực dịch vụ khác như giáo dục, y tế, văn hóa xã hội. Đánh giá của Bộ Công Thương cho thấy, từ năm 2016 đến 2019, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử tại Việt Nam là 25-30%, từ năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng trưởng khoảng 12-18%. Gần đâ. Doanh thu B2C của thương mại điện tử Việt Nam đã tăng từ 5 tỷ USD năm 2016 lên thành 11,8 tỷ USD trong năm 2020. Đây là những số liệu rất lạc quan của kinh tế số Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Quang cũng cho biết, dự báo đến năm 2025, quy mô doanh thu B2C trong thương mại điện tử Việt Nam sẽ là 35 tỷ USD, chiếm khoảng 10% doanh số bán lẻ trên cả nước. Lượng tiền bỏ ra cho mua sắm trực tuyến của mỗi người dân Việt Nam năm 2020 là 240 USD/người/năm. Tuy nhiên, con số này được dự đoán sẽ tăng lên thành 600 USD/người/năm trong năm 2025. Không chỉ kinh doanh trên nền tảng số phát triển, y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác đều đang tận dụng công nghệ số để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, nhất là khi dịch Covid-19 đã lan rộng. Trong bối cảnh đó, buổi Tọa đàm về Kinh tế số được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp để tìm ra chìa khóa tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới. 

Tại tọa đàm, các nhà quản lý, các chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi các xu hướng phát triển mới của kinh tế số Việt Nam; làm rõ những cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, đề xuất, khuyến nghị những chính sách cụ thể như: Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo khuôn khổ cho phát triển kinh tế số; cải cách và số hóa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp; khuyến khích và thúc đẩy mạnh việc thanh toán điện tử; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ, tạo cơ hội thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.
Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp, chắt lọc và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu trong buổi tọa đàm cũng như trong quá trình theo dõi thực hiện Nghị quyết 52 và góp phần giúp Ban Kinh tế Trung ương có luận cứ để xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dự kiến vào tháng 10/2022.

                                       Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Tin tức liên quan: