Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT

Thứ năm, 22/10/2021 09:10 GMT+7
Bộ Công Thương trân trọng lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Bộ Công Thương trân trọng lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ email: huydq@moit.gov.vn hoặc Cục TMĐT và KTS, Bộ Công Thương, địa chỉ 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hạn lấy ý kiến của Dự thảo Thông tư trước ngày 14/12/2021.

Chi tiết Dự Thảo xin vui lòng xem tại đây

                                                                     Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Tin tức liên quan: