Bee Agency- Giảm 30% gói giải pháp xây dựng, triển khai kế hoạch truyền thông, thương hiệu

Lập kế hoạch truyền thông là những bước làm trước khi đưa ra chiến dịch quảng cáo của mỗi doanh nghiệp. Đây là yếu tố chiếm tỷ trọng quyết định thành công cao nhất trong chiến dịch quảng cáo.
Phối hợp với chương trình Go-online của Bộ Công Thương nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, Bee Agency triển khai gói hỗ trợ “ Giảm 30% gói giải pháp xây dựng, triển khai kế hoạch truyền thông, thương hiệu”
Gói giải pháp Bee Agency bao gồm:
  • Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu
  • Xây dựng nội dung, hình ảnh các kênh truyền thông fanpage/google
  • Quản trị các kênh truyền thông của doanh nghiệp

*Thời gian triển khai: từ 01/11/2021 tới hết ngày 31/12/2022
Hạng mục chi tiết như sau:

STT

HẠNG MỤC 

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

I

Quản trị Fanpage 

1.1

Khởi tạo fanpage 

Fanpage

1

1.2

Setup giao diện fanpage: Cover, ảnh đại diện, thông tin doanh nghiệp 

Gói

1

1.3

Sáng tạo nội dung cho fanpage ( Content + hình ảnh)

Post

12

1.4

Update các bài post lên fanpage

Gói

1

II

Quản trị Website

2.1

Design banner cho website 

Banner

5

2.2

Cập nhật thông tin sản phẩm cho web 

Sản phẩm

20

2.3

Sáng tạo nội dung tin tức chuẩn SEO cho Website( Content + hình ảnh)

Bài/tuần

12

2.4

Update các bài viết lên Website

Gói

1

III

Truyền thông quảng cáo 

3.1

Chuẩn bị nguyên liệu quảng cáo: Content, hình ảnh

Chiến dịch

3

3,2

Setup chiến dịch truyền thông quảng cáo

3,3

Theo dõi đánh giá chiến dịch truyền thông

Chiến dịch truyền thông của Bee Agency xây dựng sẽ mang đến những kết quả ấn tượng, thúc đẩy mua hàng và thậm chí là nâng cao và quảng bá được thương hiệu của doanh nghiệp. Gói giải pháp có giá trị 6 triệu vnd/tháng + 10% ngân sách quảng cáo.

Đăng ký